S.No.NameSubjectDepartment
DesignationEmail Id
1DR. APARNA MISHRAM.A., M.Ed. Ph.D.B.Ed.PRINCIPALaparnamishra312@gmail.com
2SMT. SARITA YADAVM.A., M.Ed., NETB.Ed.ASSISTANT PROFESSORsaritayadav8885@gmail.com
3SMT. SHWETA SINGHM.A., M.Ed., NETB.Ed.ASSISTANT PROFESSORsinghshweta2204@gmail.com
4DR. VIKAS SRIVASTAVAM.A., M.Ed., NET, Ph.D.B.Ed.ASSISTANT PROFESSORsrivastavavikaskumar111@gmail.com
5DR. MAMTA TIWARIM.A., M.Ed., Ph.D.B.Ed.ASSISTANT PROFESSORmm.tiwari874@gmail.com
6DR. ETENDRADHAR DUBEYM.A., M.Ed., Ph.D.B.Ed.ASSISTANT PROFESSORetudubey627@gmail.com
7MISS SUMAN LATA YADAVM.Sc., M.Ed., M.PhilB.Ed.ASSISTANT PROFESSORsumanlatayadav1984@gmail.com
8DR. SADAF ATHARM.COM., Ph.D.COMMERCEASSISTANT PROFESSORazzsadaf@ymail.com
9DR. PRIYATOSH KUMAR MISHRAM.COM., PhD., NETCOMMERCEASSISTANT PROFESSORpriyatoshmishra@gmail.com
10MR. SHANKAR THAPAMBA (IT), M.A.COMPUTERASSISTANT PROFESSORshankar.kipm@gmail.com
11SMT. ANJALI SHUKLAP.G., P.G.D.C.ACOMPUTERASSISTANT PROFESSORanjalishukla1005@gmail.com
12DR. AASTHA PRAKASHM.A., B.Ed., Ph.D.EDUCATIONASSISTANT PROFESSORaasthaprakash11@gmail.com
13MR. PAVAN KUMARM.A., NETEDUCATIONASSISTANT PROFESSORpavankumardavpg@gmail.com
14MISS RUCHI TRIPATHIM.A.ENGLISHASSISTANT PROFESSORruchitripathi958@gmail.com
15MISS DIVYA SHARMAP.G., B.Ed.ENGLISHASSISTANT PROFESSORdivyasharma021093@gmail.com
16DR. SUMAN SINGHM.A., Ph.D.HINDIASSISTANT PROFESSORsumancrd18@gmail.com
17MISS ARCHANA SRIVASTAVAB.Sc.HOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORarchanasri281193@gmail.com
18MISS POOJA GUPTAM.Sc., B.Ed.HOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORmesweetpooja91@gmail.com
19MISS SUNIDHI GUPTAM.Sc., NETHOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORhscsundhi96@gmail.com
20SMT. ANITA SINGHM.Sc., NETHOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORanit4240@gmail.com
21DR. SARIKA JAISWALM.Sc., Ph.D.HOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORsaru625@rediffmail.com
22DR. PRIYAMBADA TRIPATHIM.Sc., Ph.D., NETHOME SCIENCEASSISTANT PROFESSORpriyambda000@gmail.com
23SMT. SHRADDHA MISHRAP.G., M.LIB.LIBRARYLIBRARIANcrdlib2016@rediffmail.com
24SMT. SARITA TRIPATHIM.A., M.Ed., NETM.EdASSISTANT PROFESSORambrishrays@gmail.com
25SMT. DEVATA PANDEYM.A., M.Ed., NETM.EdASSISTANT PROFESSORpandeydevata@gmail.com
26MISS PRIYA SINGHM.A., M.Ed., NETM.EdASSISTANT PROFESSORpriyasinghrajputm.ed@gmail.com
27DR. VIRENDRA KUMAR GUPTAM.A., M.Ed., Ph.D.M.EdASSISTANT PROFESSORvkgeduddugkp@gmail.com
28DR. VIJAY LAXMI MISHRAM.A., M.Ed., Ph.D., NETM.EdASSISTANT PROFESSORvijayalaxmipandey@gmail.com
29DR. REKHA SRIVASTAVAM.A., M.Ed., Ph.D., NETM.EdASSISTANT PROFESSORrekhasrivastava.srivastava@gmail.com
30DR. NISHA SRIVASTAVAM.A., NET, D. Phil (Awarded), PrabhakarMUSICASSISTANT PROFESSORsrivastava.nisha1507@gmail.com
31SMT. SHALINEE SRIVASTAVAM.A., Diploma in Fashion &Textile Designing, Prabhakar in Music (Vocal)POLITICAL SCIENCEASSISTANT PROFESSORsri.sandeep_auto@yahoo.co.in
32MR. VIVEK KUMAR SHUKLAM.A., NETPOLITICAL SCIENCEASSISTANT PROFESSORvivek250012@gmail.com
33DR. PREETI TRIPATHIM.A., Ph.D.POLITICAL SCIENCEASSISTANT PROFESSORdrpreetitripathi@gmail.com
34MR. ARUN MANI PANDEYM.A., B.Ed., NETSANSKRITASSISTANT PROFESSORarunmanipandey8@gmail.com
35MISS PRIYA KUMARIM.A., B.Ed., NETSOCIOLOGYASSISTANT PROFESSORpiyuap456@gamil.com
36DR. REKHA RANI SHARMAB.Ed., Ph.D.VISUAL ARTASSISTANT PROFESSORrr200375@gmail.com
37DR. JYOTSNA TRIPATHIM.A. Ph.D.VISUAL ARTASSISTANT PROFESSORjyotsna.superb@gmail.com
38DR. SHWETA VERMAP.G., Ph.D., NETVISUAL ARTASSISTANT PROFESSORsweta.verma.gkp@gmail.com